Servicii de resurse umane Timisoara - MST Expert

Servicii de resurse umane in Timisoara

Servicii de resurse umane in Timisoara

- Întocmirea contractelor individuale de muncă ;
- Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ;
- Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor ;
- Întocmirea adeverinţelor de salariu;
- Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
- Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
- Consultanţă privind salarizarea;
- Achiziţii cărţi de muncă;
- Completarea cărţilor de muncă;
- Depunerea cărţilor de muncă la ITM;
- Completarea actelor adiţionale cu modificare salarii, funcţie, norma de lucru sau durata de muncă;
- Întocmirea documentelor pentru obţinerea repartiţiilor de la AJOFM;
- Lista privind posturilor vacante obţinută de la AJOFM;
- Depunere repartiţii la ITM.