Servicii de salarizare Timisoara - MST Expert

Servicii salarizare Timisoara

Servicii de salarizare in Timisoara

- Întocmirea statelor de plată;
- Întocmirea dosarelor de pensionare;
- Depunerea declaraţiilor rectificative;
- Calculul concediilor şi evidentă medicalelor;
- Calculul şi evidentă concediilor de maternitate;
- Calculul şi evidentă concediilor de odihnă;
- Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;
- Întocmirea fişierelor pentru bănci - plata pe card;
- Plata salariilor pe card;
- Calculul impozitelor pe salarii;
- Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, comisionului pentru cărţi de muncă, asigurări pentru şomaj.