Intocmire declaratie Intrastat Timisoara - MST Expert

Intocmire declaratie Intrastat Timisoara

Intocmire declaratie Intrastat Timisoara

Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană.
Obligaţia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală);
- realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
- valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.
- Există două categorii de operatori:operatorii economici care în anul anterior au depăşit pragurile valorice stabilite pentru anul în curs vor transmite declaraţia Intrastat pentru toate lunile anului;
- operatorii economici care depăşesc pragurile valorice în cursul anului, transmit declaraţia Intrastat începând cu luna în care au fost depăşite pragurile valorice.

Pragurile reprezintă limita valorică a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile statistice se stabilesc separat şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

Informaţiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare.

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie să transmită lunar la INS, în format electronic, o declaraţie statistică în care sunt folosite următoarele noţiuni specifice:

- introducere de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
- expediere de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.