Expertiza contabila Timisoara - MST Expert

Expertiza contabila in Timisoara

Expertiza contabila in Timisoara

Serviciile noastre de expertiză contabilă şi certificare bilanţ cuprind: Expertiza contabilă judiciară;

- Expertiza contabilă amiabilă;
- Evaluarea patrimoniului societăţii;
- Activitate de cenzorat;
- Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
- Raportare semestrială;
- Situaţie financiară anuală simplificată;
- Verificarea şi certificarea bilanţului contabil.