Contabilitate primara Timisoara - MST Expert

Contabilitate primara in Timisoara

Contabilitate primara in Timisoara

- Contabilitatea registrului de casă;
- Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
- Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
- Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
- Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
- Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
- Întocmirea de state de plată, pontaje;
- Completarea registrului de evidenţă a salariaţilor etc.

Serviciul de contabilitate primară poate presupune delegarea unuia dintre salariaţii noştrii la sediul dumneavoastră şi se tarifează suplimentar.