Contabilitate de gestiune Timisoara - MST Expert

Contabilitate de gestiune in Timisoara

Contabilitate de gestiune in Timisoara

- Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
- Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
- Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
- Evidenta analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
- Evidenta mijloace fixe, calculul amortizării.