Consultanta si asistenta juridica Timisoara - MST Expert

Consultanta si asistenta juridica in Timisoara

Consultanta si asistenta juridica in Timisoara

- Consultanţă şi Asistentă juridică în materie de societăţi comerciale:
- Preluare societăţi comerciale; Cesiune de părţi sociale;
- Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate;
- Schimbare activitate principală, (obţinere certificat nou de înregistrare) sau activitate secundară;
- Schimbare asociaţi, administratori sau prelungire mandate;
- Schimbare denumire firmă, obţinere certificat nou de înregistrare;
- Transformare forma juridică;
- Majorare sau reducere capital social;
- Îndreptări erori materiale;
- Depunere şi menţionare acte în Registrul comerţului;
- Obţinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate
- Redactare juridică de contracte civile şi comerciale, contracte comerciale internaţionale, contracte de muncă (individuale şi colective), acte juridice de dreptul muncii;
- Redactare, atestare şi dare de data certă pentru documente.