Consultanta fiscala si financiara - MST Expert

Consultanta fiscala si financiara Timisoara

Consultanta fiscala si financiara in Timisoara

Consultanţă fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt următoarele: Întocmirea contestaţiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);

- Consultanta privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internaţionale;
- Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei dvs.;
- Asistentă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
- Analiza impozitelor, consultanta în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
- Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE;
- Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor;
- Planificare în domeniul taxelor.

Asigurăm consultanţă fiscală necesară pentru micşorarea fiscalităţii, punându-vă la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru creşterea profitului.

- Categorii de impozite pentru care oferim consultanţă fiscală: Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit);
- Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii,termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit,fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale;
- Impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri, declaraţii;
- Impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii), impozitul pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale;
- Taxă pe valoarea adăugată:sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decontul de TVA.