Servicii de contabilitate şi consultanţă financiară : 004 0356 / 881 750;

contabmst @ gmail.com

 

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună  este progresul,

să lucrezi împreună este succesul  - HENRY DAVID THOREAN

Servicii de contabilitate

 •     consultanta privind legislaţia în domeniul finaciar-contabil şi fiscal;
 •     întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare;
 •     servicii complete de contabilitate  
 •     întocmire registru de casă;
 •     evidenţa stocurilor;
 •     evidenta mijloacelor fixe;
 •     verificare evidenţă primară contabilă şi prelucrarea acesteia
 •     înregistrări contabile;
 •     întocmire şi verificare balanţa contabilă;
 •     inventariere
 •     jurnale de TVA
 •     stabilirea rezultatului financiar profit sau pierdere.( excedent sau deficit)
 •     Întocmire , certificare şi depunere situaţii financiare ( bilanţ)
 •     Întocmire şi depunere declaraţii la instituţiile statului
 •     Asistentă la controale fiscale şi relaţia cu instituţiile publice în domeniu

Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare

Efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de pesoane fizice ori juridice, în condiţiile prevăzute de lege, ca:

 •         expertize amiabile (la cerere)
 •         expertize contabil-judiciare
 •         arbitraje în cauze civile
 •         expertize de gestiune

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună  este progresul , să lucrezi împreună este succesul.

HENRY DAVID THOREAN