Legislatie contabilitate - MST Expert

Legislatie contabilitate

100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform OPANAF 3136/ 26.09.2013 - actualizat în 04.10.2013

Declaratia 101 (actualizat în 04.10.2013)

390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

390 -Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr.76/21.01.2010, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat în data de 29.07.2013

390: Soft A: Descarca

101 - Declaraţie privind impozitul pe profit

101 - Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 1950/2012 - actualizat în data de 12.03.2013 (actualizare pentru persoanele juridice care la 31.12 îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microintrep. cf. art. 112^2 alin.(3) din L. 571/2003)

100: Soft A (actualizat în data de 12.03.2013)

Declaraţia 392A şi Declaraţia 392B

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 65/2013) Formular.

Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

Declaratia 392A Descarcă (link direct anaf)

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 65/2013) .

Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Declaratia 392 B Descarcă(click dreapta pe link save link as, link direct anaf)